Polityka prywatności

1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie www.otomobile.pl

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest firma Eksperci IT.

3. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

4. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym osoby fizyczne muszą podać adres e-mail, a przedsiębiorcy zobowiązani są podać pełną nazwę firmy, dane teleadresowe firmy (w szczególności: telefon, ulica, miasto, kod pocztowy, województwo) oraz adres e-mail.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia w każdym czasie.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem odesłań (linków) umieszczonych na stronach Serwisu.

8. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

9. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług w Serwisie.Tag remarketingowy

Nasz serwis posiada podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili stronę www.otomobile.pl, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Każdy odwiedzający nasz serwis ma możliwość rezygnacji ze śledzenia Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google poprzez wyłączenie plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

      Znajdź nas na Google plus                                                    Facebook